Privacybeleid

Informatie over Orkla’s verwerking van persoonsgegevens, inclusief het recht op inzage.

Orkla bestaat uit een groep bedrijven die waren produceren voor o.a. de Belgische consument. De Belgische Orkla-bedrijven dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij beloven deze op verantwoorde wijze te behandelen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel wij dat doen, zal specifiek worden aangegeven of zal af te leiden zijn uit de context van uw contact met ons. Het doel van Orkla’s verwerking van persoonsgegevens is voornamelijk om te kunnen reageren wanneer u contact met ons zoekt of om u, op uw verzoek, een dienst of product te kunnen leveren. Het kan echter ook zijn, dat wij de wens hebben om beter met u te kunnen communiceren en om onze producten, diensten en marketing te kunnen optimaliseren.

Onze kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt bij Orkla binnen de kaders van de geldende Belgische wetten en regelgeving. De rechtmatige grondslag hiervoor zal zijn dat …

U zult de mogelijkheid krijgen om het gebruik van persoonsgegevens af te wijzen, indien u dit niet wenst.

Verwijderen en anonimiseren

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra wij uw contactverzoek hebben afgehandeld of zodra wij onze overeenkomst of rechtmatige verplichting zijn nagekomen. Gegevens die wij gebruiken voor marketingdoeleinden zullen wij verwijderen wanneer u ons daartoe verzoekt. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven, of door dit aan te geven in uw gebruikersprofiel op onze websites of via een link in onze e-mails.

In plaats van verwijderen, kunnen wij uw gegevens anonimiseren, wat betekent dat wij alle identificeerbare gegevens verwijderen, zodat deze niet meer aan u persoonlijk gekoppeld kunnen worden. Dergelijke anonieme informatie kunnen wij gebruiken in onze databases en om analyses en statistiek te kunnen genereren, met als doel om Orkla’s marketing en producten aan te kunnen passen en verder te ontwikkelen in relatie tot wensen en behoeften van onze gebruikers.

Opslaan van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen op Microsoft-servers in Europa. Indien het nodig is om Microsoft in andere landen tijdelijk toegang te geven tot systemen waarin uw gegevens zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in verband met het corrigeren van data, dan is de privacy afdoende gewaarborgd via de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de EU-VS-privacyschild-overeenkomst. Stuur een e-mail naar privacy@orkla.no wanneer u een kopie hiervan wenst te ontvangen.

Bedrijven binnen de Orkla Group met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens

Orkla omvat een groep bedrijven die waren produceren voor o.a. de Belgische consument. De Belgische Orkla-bedrijven dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij beloven deze op verantwoorde wijze te behandelen.

Overzicht over rollen en voorbeelden van bekende brands van het Orkla-concern.

Bedrijf en afdelingen

Bekende producten / rollen

Orkla ASA

Ondersteunt de andere bedrijven in processen op het gebied van gemeenschappelijke systemen voor behandeling van klantencontact, verantwoorde marketing, etc.

Orkla IT AS

Ondersteunt de andere bedrijven op het gebied van IT-systemen, IT-beveiliging, etc.

Over het gebruik van cookies en persoonsgegevens

Orkla omvat een groep bedrijven die waren produceren voor o.a. de Belgische consument. De Belgische Orkla-bedrijven dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij beloven deze op verantwoorde wijze te behandelen.

Orkla’s websites maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, die worden opgeslagen op uw pc, mobiele telefoon of tablet, meestal via het gebruik van uw browser. Cookies worden onder meer gebruikt om bezoekers toegang te kunnen geven tot diverse webfuncties, om bezoekers van elkaar te kunnen onderscheiden, om de functionaliteit van onze internetdiensten te kunnen analyseren en om gebruikersgericht en interesse-gebaseerd te kunnen adverteren. Dit impliceert in meer of mindere mate het gebruik van persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, en helpt ons om onze websites te verbeteren en om onze digitale communicatie met de ontvanger zo relevant mogelijk te maken.

Bezoekers kunnen zelf het gebruik van cookies reguleren via het menu instellingen van de webbrowser(s). U kunt hier zelf instellen of cookies automatisch mogen worden gedownload op uw pc/telefoon/tablet, of dat u liever per keer aangeeft of een cookie gedownload mag worden of niet. U kunt op elk gewenst moment cookies weer verwijderen via het menu met  instellingen voor uw browser. Hoe u dit moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Lees meer onder het menu met instellingen voor internet/privacy in uw browser voor nadere instructies. Let op: wanneer u het gebruik van cookies afwijst, kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van onze website, maar ook voor die van andere websites.

Doel van cookies op de website

Onze website gebruikt cookies, die zowel door ons worden geplaatst als door derden, met de volgende doeleinden:

Analyse: Wij gebruiken cookies om het aantal unieke bezoekers op onze websites te tellen en om statistiek te kunnen genereren over het functioneren van onze websites. Cookies verzamelen informatie over het bezoek van pagina’s en gebruikersinformatie zoals geografische lokatie, surfgedrag, besturingssysteem en browser op uw pc/telefoon/tablet.

Inloggen: Wanneer er op een website de mogelijkheid bestaat om in te loggen, wordt een identificatienummer en tijdstip van inloggen opgeslagen in een cookie op uw pc/telefoon/tablet, hetgeen het mogelijk maakt om te navigeren op de website, zonder dat u steeds opnieuw moet inloggen op elke pagina die u opent.

Interesse-gebaseerde marketing op internet: Het kan zijn dat u advertenties van Orkla-bedrijven tegenkomt op andere websites. Dit is mogelijk door cookies, die informatie bevatten over inhoud en pagina’s die u heeft bezocht op onze websites en gebruikersdata, zoals bijvoorbeeld uw geografische lokatie. Op deze manier kunnen wij uw belangstelling identificeren en daardoor online advertenties presenteren die voor u relevant zijn. Deze technologie heet remarketing en wordt geleverd door derden, zoals bijvoorbeeld Google.

Gebruik van gedragsinformatie voor vergelijkbare doelgroepen: Vergelijkbare doelgroepen zijn gebaseerd op informatie die is verzameld over het gedrag van gebruikers op onze websites. Op basis van kennis ten aanzien van de interesses van een bepaalde groep gebruikers (zie het vorige punt), kunnen wij online advertenties presenteren aan een andere groep gebruikers met een vergelijkbaar gedragsprofiel op onze websites.

Meer informatie over cookies die op onze sites gebruikt kunnen worden, waarvoor die worden gebruikt, toegang van derden tot informatie die door de cookies is verzameld en de bewaartermijn van deze cookies, kunt u vinden in de lijst onder ‘Overzicht over cookies die op de website gebruikt kunnen worden’.

Informatie die is ingezameld door cookies van derden, zal ook door deze derden kunnen worden gebruikt. Hun contactgegevens kunt u vinden op hun eigen websites (zie de lijst hieronder met specificaties).

Overzicht over cookies die op de website gebruikt kunnen worden

* Een meer uitgebreide beschrijving van de aangegeven doelen kunt u vinden onder ‘Doel van cookies op de website’.

Naam

Doel*, welke informatie wordt gebruikt

Bewaartermijn

Toegang van derden tot informatie verzameld door de cookie

AddThis

Analyse en inloggen

Max. 540 dagen

addthis.com

Adform

Analyse en interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

adform.com, omnicommediagroup.com

Adobe Audience Manager

Gebruik van data t.b.v. vergelijkbare doelgroepen

Max. 540 dagen

adobe.com

Aggregate Knowledge

Analyse

Max. 540 dagen

neustar.biz

AppNexus

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

Appnexus.com, omnicommediagroup.com

Connexity

Analyse

Max. 540 dagen

connexity.com

Cross pixel media

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

crosspixel.net

Datalogix

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

oracle.com

DoubleClick

Analyse

Max. 30 dagen

Doubleclick.net, omnicommediagroup.com

DoubleClick Ad Exchange-Buyer

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

Doubleclick.net, omnicommediagroup.com

DoubleClick Floodlight

Analyse

Max. 540 dagen

Doubleclick.net, omnicommediagroup.com

Enreach

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

Enreach.me

eXelate

Analyse

Max. 540 dagen

eXelate.com

Eyeota

Analyse

Max. 540 dagen

eyeota.com

Facebook Connect

Inloggen

Max. 540 dagen

facebook.com/business

Facebook Custom Audience

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

facebook.com/business

Facebook Social Plugin

Inloggen

Max. 540 dagen

facebook.com/business

Google AdWords Conversion

Analyse

Max. 30 dagen

Doubleclick.net, omnicommediagroup.com

Google Analytics

Analyse

Max. 540 dagen

Doubleclick.net, omnicommediagroup.com

Google Dynamic Remarketing

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

Doubleclick.net, omnicommediagroup.com

Google TAG Manager

Interesse-gebaseerde marketing

Tot einde sessie

Doubleclick.net

Hotjar

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

Hotjar.com

LiveRamp

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

LiveRamp.com

Lotame

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

lotame.com

Madison Logic

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

madisonlogic.com

MediaMath

Gebruik van data t.b.v. vergelijkbare doelgroepen

Max. 540 dagen

Mediamath.com

MyFonts Counter

Analyse

Tot einde sessie

Myfonts.com

Net-Results

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

Net-results.com

Neustar AdAdvisor

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

Neustar.biz

Rocetfuel

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 360 dagen

Rocketfuel.com

ScoreCard Reach Beacon

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

scorecardresearch.com

Semasio

Gebruik van data t.b.v. vergelijkbare doelgroepen

Max. 540 dagen

Semasio.com, omnicommediagroup.com

ShareThis

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

addthis.com

SumoMe

Analyse

Max. 540 dagen

Sumo.com

Twitter

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 540 dagen

Business.twitter.com

Typekit by Adobe

Analyse

Tot einde sessie

Adobe.com

Visual Website Optimizer

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 90 dagen

vwo.com

Yieldlab

Interesse-gebaseerde marketing

Max. 90 dagen

yieldlab.com

Disclaimer

Wanneer u de websites van Orkla bezoekt en gebruikt, gaat u accoord met de volgende bepalingen:

Het doel van Orkla's websites

Het doel van Orkla’s websites is het verschaffen van algemene informatie over de bedrijven binnen het Orkla-concern.

Auteursrechtelijke bepalingen

De inhoud op de websites van Orkla is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag vrij worden gedistribueeerd of verveelvoudigd of elektronisch worden opgeslagen. Dit geldt echter uitsluitend bij correcte bronvermelding.

Disclaimer

Wij streven ernaar dat onze websites altijd actuele en juiste informatie bevatten. Het kan echter gebeuren dat informatie op een website desondanks onvolledig, onjuist of verouderd is. Informatie op onze websites representeert geen aanbod van waardepapieren met het oog op verkoop en de verstrekte informatie mag niet worden gebruikt als grondslag voor investeringsbesluiten of worden gezien als incitament tot de aanschaf van waardepapieren of op andere wijze worden gezien als betrekking hebbende op een bepaalde investeringsrelatie. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor eventuele foutieve of ontbrekende informatie van de hand. Elk besluit dat u neemt op basis van informatie op onze websites geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Orkla noch Orkla’s dochterbedrijven zijn aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan als gevolg van het gebruik van onze websites of van informatie die op deze sites te vinden is. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud op websites van derden, waartoe u toegang zou kunnen hebben verkregen via (bijvoorbeeld een link op) een van onze websites.

Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing en de disclaimer dient dan ook binnen deze context te worden geïnterpreteerd.

Contact

Orkla is een concern dat bestaat uit bedrijven die waren produceren ten behoeve van o.a. de Belgische consument, waarbij deze bedrijven gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Stuur een e-mail naar privacy@orkla.no wanneer u inzage wilt hebben in de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, of wanneer u deze wilt hebben uitgeleverd, gecorrigeerd of verwijderd. Op gelijke wijze kunt u protest aantekenen tegen de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens of deze beperken of intrekken. Voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.